Spring naar inhoud
oktober 1, 2012 / nollenkneepkens

“An ounce of prevention is worth a pound of remedy. Mediation saves lives and resources”. (Ban Ki-moon, 2012)

De Millennium Development Goals (MDGs)[1] zoals opgesteld door de Verenigde Naties (VN) zijn voor de laatste twaalf jaar de leidraad geweest voor beleidsmakers en politici. Omdat de MDGs op het punt staan te verlopen, stelt de internationale gemeenschap nu een belangrijke vraag: Wat komt er nu? Bij de onderhandelingen over de toekomst van de MDGs is er een interessante shift zichtbaar in de houding van officials ten opzichte van de tools die gebruikt worden om de MDGs te realiseren. Zo spreken regeringshoofden en ambtenaren zich steeds meer uit over het gebruik van bijvoorbeeld mediation.

Mediation wordt meer en meer gezien als een manier om conflicten te voorkomen. Niet alleen op de werkvloer, bij burenruzies of echtscheiding, maar ook als het gaat om internationale conflicten. Ki-Moon, de huidige secretaris-generaal van de Verenigde Naties (VN), zei onlangs: „Ik ben blij te zien hoe ver we gekomen zijn in het herkennen en erkennen van mediation als een efficiente tool bij het management en het oplossen van conflicten” ( UN, 2011). Op dit moment is mediation een van vele tools die de VN gebruikt bij het ondersteunen van complexe vredesonderhandelingen. Hoewel op dit moment nog maar een fractie van het $7 miljard budget aan mediation besteed wordt, worden de programma’s steeds uitgebreider.

In zijn aanhef aan de 66ste sessie van de VN Algemene Vergadering, benadrukte ook de Ugandese vice president Edward Kiwanuka Ssekandi het belang van mediation bij het voorkomen van crisis voordat het de kans krijgt geweldadig te worden. Hij benadrukte tevens dat mediation een waardevolle investering is en dat het relatief goedkoop is vergeleken met andere pogingen om vrede te stichten. Zeker in landen waar de kosten van diplomaten enorm zijn, is mediation een realistisch en efficient alternatief dat valt binnen de mogelijkheden van overheden om vredesonderhandelingen te faciliteren. Oplossingen worden dan door de doelgroep van de beleidmakers gezocht en niet slechts voor. Door het direct betrekken van de doelgroep is de kans op een duurzame oplossing, die door alle partijen geaccepteerd wordt, aanzienlijk groter. President van de Algemene Vergadering,  Nassir Abdulaziz Al-Nasser, zei “Mediation is inclusive en draagt daarom bij aan het creeeren van representatieve, democratische samenlevingen die de wensen van het volk realiseren” (UN, 2012)

Buiten het oplossen van conflicten In het kader van de 14-jarige burgeroorlog in Liberia benadrukte vice president Joseph N. Boakai dat de regering en de internationale gemeenschap zich meer moeten concentreren op preventieve maatregelen door het gebruik van onder andere mediation zodra signalen van conflict zichtbaar zijn. De kracht van mediation ligt hierin niet alleen in het voorkomen van een conflict, maar helpt bovendien bij het herstellen van spanningen tussen partijen en kan helpen bij het herstellen en wederopbouwen van een post-conflict gebied.

Mediation heeft enorme potentie als tool om onderhandelingen te begeleiden, crisis en conflicten te managenen en te voorkomen. Het is verfrissend te zien dat ook politici en ambtenaren van hoge instanties zoals de VN, mediation erkennen als een krachtig hulpmiddel.

Bronnen:
UN. (2011). UN must lead way in conflict mediation efforts worldwide, say top officials. Verkregen op 25-09-2012 van: http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=40349&Cr=mediation&Cr1#.UGWqQq69uuI

UN. (2012). Mediation plays vital role in preventing conflicts, settling disputes – UN. Verkregen op 25-09-2012 van: http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=42067&Cr=mediation&Cr1#.UGWsOK69uuI

 

 

 


[1] Zie link voor meer informatie over de MDGs: http://www.un.org/millenniumgoals/

 

Advertenties
september 10, 2012 / nollenkneepkens

Tussen samenwerking en competitie

Concurrentie wordt vaak gezien als dé drijfveer achter een groeiende economie. De vrije markteconomie is ervan afhankelijk, om zo producten te verbeteren en kosten naar beneden te brengen. Het lijkt dan ook bijna logisch om in tijden van financiële crisis competitie op te voeren om zo efficiënt te werk te gaan. Maar is dit de oplossing?

Nog meer dan competitie, draagt efficiënt samenwerken bij aan groei. Samenwerken veronderstelt een gemeenschappelijk belang. Er is een gemeenschappelijk belang als alle partijen er baat bij hebben, een zo gehete “win-winsituatie”. Zo’n win-win kunnen bedrijven op vele fronten realiseren door bijvoorbeeld complementaire kennis of lagere gemeenschappelijke kosten. Zo is Saudi Basic Industries Corporation (SABIC), een van de grootste petrochemische bedrijven ter wereld en onder andere gevestigd in Geleen, een samenwerkingsverband aangegaan met Madscience om kinderen in “minder bedeelde” wijken van de gemeente Sittard-Geleen kennis te laten maken met wetenschap en techniek. Dit met het doel om techniek onder de aandacht van de jeugd te brengen en zo te investeren in toekomstige chemici. Wijlimburg.nl schrijft dat “samenwerken, communiceren en oplossen van problemen uiterst belangrijke vaardigheden voor het werk van recent gediplomeerde schoolverlaters en pas afgestudeerden in de 21ste eeuw” zijn (2012). Zou het niet belangrijk zijn om juist nu, in tijden van crisis samen te werken en krachten te bundelen?

HR management houdt zich er jaren mee bezig, het verbeteren van de sfeer op de werkvloer om zo communicatie tussen werknemers te bevorderen en tegelijkertijd bij te dragen aan het verhogen van de geleverde prestaties. Het optimaliseren van communicatie tussen zowel werknemers als werkgevers en bedrijven onderling kan bijdragen aan aanzienlijke groei en het preventief aanpakken van problemen en conflicten. Niet alleen op de werkvloer, maar ook bij het samenwerken tussen bedrijven onderling.

Het toepassen van mediationvaardigheden kan ook bijdragen aan het formuleren en in kaart brengen van gemeenschappelijke belangen, om zo samenwerken te bevorderen. Bij mediation worden de posities en belangen van de partijen die met elkaar zijn verwikkeld in een conflict, in kaart gebracht. Wanneer dit gedaan is kan worden gewerkt aan een oplossing van het conflict, waarin de belangen van alle betrokken partijen gediend worden.

Dezelfde manier van werken kan ook gebruikt worden om een goede samenwerking tussen verschillende partijen voor te bereiden. Ook in dat geval worden de belangen van de betrokken partijen in kaart gebracht. Deze keer echter niet om een conflict op te lossen maar om een samenwerking op te zetten, op een zodanige manier dat de belangen van alle betrokkenen zoveel mogelijk gediend worden. Op deze manier worden de partijen ertoe aangezet een wederzijds respect en begrip op te bouwen, door gemeenschappelijke doelen en belangen te formuleren.

Het is een misverstand dat samenwerken ten koste gaat van concurrentie en alleen mogelijk is als je op één lijn zit met de andere partij. Concurrentie en samenwerken kunnen hand in hand gaan. Belangrijk is echter, dat de gemeenschappelijke doelen in het oog worden gehouden en men elkaar niet voor de voeten loopt.

Reference:

http://www.wijlimburg.nl, (2012) Arbeidsmarkt voor recent gediplomeerden wordt slechter. http://www.wijlimburg.nl/item/arbeidsmarkt-voor-recent-gediplomeerden-wordt-slechter-persbericht/17376

augustus 22, 2012 / nollenkneepkens

Hello world!

Welcome to WordPress.com! This is your very first post. Click the Edit link to modify or delete it, or start a new post. If you like, use this post to tell readers why you started this blog and what you plan to do with it.

Happy blogging!